babalar için ücretli izin

Babalar doğum izni almak için ne yapabilir?

Babalara doğum izni verilir mi?

Babalık izni hangi durumlar da kullanılır. 4857 Sayılı İş Kanununda yapılan değişiklik ile babalar için “babalık izin hakkı” yeniden…