Close

Depresyonun en belirgin 9 sebebi

Depresyon; kişinin uyaranlara karşı duyarlılığının azalması, kendine güvenini yitirmesi, umutsuzluğa kapılması ve karamsarlık duygusunun kişide güçlendiği ruhsal bozukluktur. Her yaşta ve insanda rastlanılan bir psikolojik rahatsızlık durumudur, duygusal çökmelerle kendini belli eden bu rahatsızlığın çeşitli evreleri vardır.

Depresyonun başlıca sebepleri nelerdir?

1-En önemli etkenlerinden biri, beyindeki kimyasal dengenin bozulmasıdır. Seratonin ve Noradrenalin adı verilen kimyasal maddelerin, sinir hücreleri arasındaki boşluklarda bir miktar azalması olur. Bu maddelerin azalması depresif olguların doğmasına sebep olur.Kimi zaman kendiliğinden azalan bu kimyasal maddeler, kimi zaman da zorlu yaşam koşulları sebebiyle karşılaşılan kötü olayların sonucunda azalma gösterir.

2-Geçmişte yaşanan kötü olaylar, kayıplar, üzüntüler, tramvalar, kötü geçirilmiş bir çocukluk dönemi, maddi durumun kötü olması bundan kaynaklı geçim sıkıntıları, sürekliliği olan sorunların olması ve çözüme kavuşmaması, yeni karşılaşılan sorunlar, düşük eğitim düzeyi, yoksulluk.

3-Ailesinde depresyonun içinde olan bir bireyin depresyona girme olasılığı daha yüksektir.

4-Kadınlar, erkeklere oranlara daha fazla depresyona girer. Buna sebep olarak da hormonal döngüleri, kadının günlük yaşamdaki yükünün ve sıfatlarının fazla oluşu, sorumluluğunun her yaş aldığında artması gibi birçok örnek verilebilir.

5-Hormonal bozukluklar depresyona girme sebeplerinden biridir.Hipotiroidi adı verilen troit bezinin yavaş çalışması da önemli bir sebeptir.

6-Yas yaşayan yani sevdiği bir insanın ölüm acısını tatmış bir bireyin bu süreci uzun zaman geçmesine rağmen atlatamaması durumunda depresyona girme olasılığı yüksektir.

7-Gelecek kaygısının çok doruklarda yaşandığı ve bir anlamda takıntıya dönüştüğü durumlarda da kişi depresyona meyillidir.

8-Sosyal fobi yaşayan insanların, depresyona girme sıklığı genelde %40’tır.

9-Ağır düzeye erişmiş kaygı bozukluğunda da bireysel ve sosyal yaşamın zedelenmesi kaygısı kişiyi depresyona sürükler.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

Kişide gün boyu süren depresif ruh hali, mutsuzluk, ilgi ve istek kaybı, hayattan zevk almadığını düşünmesi-zevk algısının yitirilmesi, boş hissetmesi, kilo kaybı ya da artışı, değersiz hissetmesi, uykusuzluk ya da aşırı uyuma isteği, yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, huzursuzluluk, suçluluk duygusunun baskın olması, odaklanma zorluğu, kararsızlık, kendine zarar verme düşünceleri ve girişimleri içerisinde intihara meyilli olan kişi için depresyon ihtimali düşünülebilir ama daha kesin bir tanı koymak adına bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır.

scroll to top