Close

3-6 yaş bebek oyuncakları

3-6 yaş bebek oyuncakları

3-6 yaş bebek oyuncakları

3-6 yaş bebek oyuncakları gelişim süreci boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihin, beden ve sosyal gelişimine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir. Su, kil, kum gibi doğal oyun malzemeleri gibi; boş kibrit kutusu, makara, kumaş parçaları vb. artık malzemeler de oyuncak kapsamına girebilir.

Oyunun en önemli malzemesi oyuncaklardır. Çocuklar oyuncaklarla oynar ve dünyayı öğrenirler. 3-6 yaş bebek oyuncakları bir çocuğun hayal gücü, ilgisi, keşfetmesi, yapılandırması, eğitimi, bilişsel gelişimi ve cinsiyet rolünü öğrenmesi ile ilişkilidir.

Çocukların yaratıcılıklarını, yeteneklerini kolaylaştırarak onların eğitimsel işlevlerini tamamlamalarına yardımcı olan oyuncak ve oyun materyalleri, gelişimin her alanını uyarmaları açısından farklı yaş ve zihin düzeyindeki tüm çocuklar için gereklidir.

3-6 yaş bebek oyuncakları bu dönemi okul öncesi çağ adı verilen çocukluğun en renkli dönemlerinden biridir. Bu dönem, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra, kimlik gelişimi yönünden de büyüme çağının en önemli dönemlerindendir.

Çocuğun, etrafındaki nesneleri, malzemeleri ve renkleri incelediği ve tercih yapmak üzere fikir yürütmeye başladığı bu dönem, birçok seçimin başlangıç noktasıdır. Bu seçimlerin aracısı oyun ve oyuncaktır. Oyun üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, çocuğun duygu, düşünce ve gelişme düzeyini anlamanın en iyi yolunun, onu oyun sırasında gözlemek olduğunu kabul etmektedirler.

Çocuğun 3-6 yaş bebek oyuncakları ile oynadığı oyun köşeleri, aldığı roller, kullandığı materyaller; eğitimciler anne babalar için onu tanıma konusunda en iyi ipuçlarıdır. Oyun, çocuğun kendi yeteneklerinin farkına vardığı, yaratıcı potansiyelini kullanabileceği; dil, zihin, motor ve duyguların gelişimini destekleyen en etkili ortamdır.

3-6 yaş bebek oyuncakları
3-6 yaş bebek oyuncakları
 • Ahşap Hamaha Mıknatıslı Balık Tutma Mıknatıslı Balık Tutma activeshopRF6004
 • SİNKA Koordinasyon+ksilofon+5’li Geometrik Ahşap Oyuncak Set SİNKASET11
 • Best Friends Ahşap Eğitici Öğretici 5’li Geometrik Şekil Yerleştirme Bultak Oyunu BT6000000500860027

Gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleri oyuncak olarak tanımlanabilir. Çocuk, oyunlar ve oyuncaklar yardımıyla, kendini, yetişkin hayatına ve bu hayatta kendine düşecek görevlere hazırlar. 

Çocukta seçme ve değerlendirme duygusunu da geliştiren oyuncaklar, bu işlevleriyle çocuğun kendi kendine karar verebilmesine ve belirli bir alanda beceri kazanmasına da olanak hazırlarlar.

Çocuğun bu tercihleri belirlemesinde, yaş, cinsiyet ve ebeveyn gibi faktörler de etkili olmaktadır. 3-6 yaş arası çocukların oyuncak tercihlerinde cinsiyet önemli bir faktördür. 3,5 – 4 yaşlarında cinsiyet faktörü etkili olmaya başlamakta ve bu etki yaşla orantılı olarak artmaktadır.

3 – 6 yaş grubu çocuklarının anne babalarının, çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelendiği çalışmada, çocukların yaşlarına göre oyuncak tercihlerinde ve cinsiyet ayrımı yapmalarında genellikle anne babaların etkili oldukları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, oyuncağın çocuk gelişimindeki yeri ve oyuncağın çocuğun gelişim basamaklarındaki farklı rolleri incelenmiştir 

Çocukların tercihlerini etkileyecek birçok faktörün içinde en geniş pay genellikle, oyuncağın dış görünüşünü belirleyen özelliklere ait olmaktadır. 3-6 yaş bebek oyuncaklarının malzemelerini ve  görünüş özelliklerini belirleyen en önemli kriterler ise malzeme ve renktir. Çocuklar için önemli rol oynayan çeşitli boyut ve renkteki oyun malzemeleri, çocukların oyun esnasında hem eğlenmelerini hem de renk, boyut, şekil gibi kavramları öğrenmelerini sağlar.

Bedensel ve zihinsel gelişim esnasında, çocukların beğeni ve tercihlerinin belirginleşmesi ile birlikte, renk konusunda da görüş ve anlayışları ortaya çıkmaya başlamaktadır. Çevrelerinde bulunmasını istedikleri renkler, kendi iç dünyalarını yansıtmakta ve çocuğun psikolojik durumunu ortaya dökmektedir, denilebilir.

Çocuğun çevresini algılamasında doku, form ve renk temel değişkenlerdendir. Mekânın ve mobilyanın tasarlanmasında bu uç öğe birlikte göz önüne alınmalıdır. 3-6 yaş arasındaki çocuklar çevrelerini algılarken formdan ziyade rengi on plana çıkarmaktadır  

Renk tercihinde yaş önemli bir etkendir ve renk tercihi yaş ve olgunlukla değişim göstermektedir. Çocukta uç yaşından önce renk tercihinde bir tutarlılık görülmemekte, 3-15 yaş arasında ise renk tercihlerinde değişim olmamaktadır.

3-6 yaş bebek oyuncakları
3-6 yaş bebek oyuncakları
 • Fisher Price Eğlen Ve Öğren™ Yaşa Göre Gelişim™ Eğitici Tablet T000CLK64
 • ORCHARD Eğitici Oyunlar Alış Veriş Listesi 003 /
 • Utku Oyuncak 3+ Yaş Çocuklar Için Mini Manyetik Seti / Motor Becerilerini Geliştirir / Eğitici Oyuncak 5aa6ca5d

Eğitici bebek oyuncakları

Eğitici bebek oyuncakları okul öncesi eğitimde çocuklarının görsel algı gelişimlerini desteklemeye yönelik etkilidir. Bu tarz eğitici oyuncaklar çocukları eğitimde ileri taşır. Eğitici bebek oyuncakları çocukların oynayarak öğrenmelerini sağlayan, kavramları geliştirmelerine, obje ve olayların daha iyi anlaşılmasına yani daha çok çocukların zihinsel gelişimlerine yardımcı olan oyuncaklardır.

Çocuklar bu oyuncakla oynarken, oyuncağın amacına uygun belli yönergelere uyarak ve belli bir süre etkinliği sürdürebilmek gibi davranışları kazanırlar. Eğitici bebek oyuncaklarıyla olaylar ve objeler arasında neden-sonuç, benzerlik, parça-bütün gibi ilişkiler kurarak veya belli bir özellik ya da oluş sırasına göre sıralayarak ve gruplayarak şekil-zemin ayrımı yapma, el- göz koordinasyonu, zihinsel gelişim, küçük kas gelişimi algılama, problem çözme, karşılaştırma, akılda tutma, karar verme, benzerlik ve farklılıkları fark etme, zihinde canlandırma yetenekleri gelişmektedir.

Eğitici oyuncaklarla oynanan oyunlar çocukların algılamasını, belli bir konuda dikkatini toplayabilmesini problemlere deneme yanılma yoluyla çözümler bulmasını sağlamaktadır.

Erken çocukluk döneminde çocuğun, simgeleri kullanma, algılama, yeni kavramlar oluşturma gibi bilişsel becerilerin ve tüm gelişimlerinin desteklenmesi için eğitici oyuncakları kullanması yararlıdır. Sizde aşağıda sizler için hazırladığımız eğitici bebek oyuncakları listemize göz atmayı unutmayın!

3-6 yaş bebek oyuncakları
3-6 yaş bebek oyuncakları
 • Circle Toys Geometrik Yumurta Eşleme 6’lı CRCL-104
 • Hamur Animals 150×150 cm Oyun Matı Bebek Ve Çocuk Halısı Hayvanlar Sayılar E20BC0850221HM
 • Mubs Temel Beceri Aktivite Tahtası – Busy Board 943

GELİŞİM ALANLARINA GÖRE OYUNCAKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Bakış açılarına göre çeşitli oyuncak sınıflandırmaları vardır. Büyük ve küçük kas gelişimini sağlayan oyuncaklar, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren, sanat ve el islerini geliştiren, anlama – kavrama gücünü geliştiren oyuncaklar, dans ve müzik oyuncakları, evcilik  oyuncakları vs.

Bir başka açıdan ok ve kılıçtan tank ve makinaya kadar uzanan savaş oyuncakları; zar, tombala vs. ye dayanan şans oyuncakları; bebekler, maskeleri, çok çeşitli kıyafetleri içine alan taklit oyunları ve son bir grup olarak da kızak, salıncak, atlı karınca gibi aynı zamanda da tehlikeli olan heyecan oyunları.

Eğitici bebek oyuncakları büyüklüklerine, yapıldıkları maddelere, hitap ettikleri yas gruplarına ve cinslere göre daha çok çeşitli sınıflandırmalara ayrılmaktadır:

Büyü Kas Gelişimi için Oyun Araçları

 • Üç tekerlekli bisiklet
 • Çeşitli boylardaki arabalar
 • Kayma, tırmanma, sallanma oyuncakları
 • Tahterevalli

Küçük Kas Gelişimi için Oyun Araçları

 • Mum boya, renkli kalem, keçeli kalem, kağıt
 • Kağıt makası
 • Kayma, tırmanma, sallanma oyuncakları
 • Tahterevalli
 • Yapıştırıcı
 • Legolar, birleştirme oyuncakları, parçalı bulmacalar

Kurgu Oyuncakları

 • Küpler
 • Tahta otomobil ve kamyonlar
 • Kum havuzunda oynanmak üzere sert plastikten hayvanlar ve insanlar
 • Tahta veya plastik hayvanlar
 • Bebekler
 • Eklemeli oyuncaklar
 • Birbirine geçme vagonlu tahta trenler

Yaratıcı Düş Gücünü Geliştiren Oyuncaklar

 • Kukla sahnesi
 • El kuklaları
 • Parmak kuklaları
 • Bez bebekler
 • Çeşitli giysiler, yetişkin süs eşyaları
 • Doktor araçları, telefonlar, bebek arabaları

Evcilik Oyuncakları

 • Ocak, musluk, buzdolabı
 • Yemek ve çay takımları
 • Bebekler ve bebek evi
 • Çocuk boyuna uygun yatak, sandalye ve masalar

Yaratıcı Sanat için Malzemeler

 • Mum boya, pastel boya, renkli tebeşir ve keçeli kalemler
 • Kil
 • Plastrin
 • Suluboya, parmak boya, toz boya
 • Fırçalar
 • Kağıtlar
 • Artık kumaşlar, kağıtlar, ip, yün, talaş, yumurta kabuğu ve yapıştırıcı
 • Baskı kalıpları (makara, havuç, patates, tahta, yaprak gibi)

Okuma konuşmayı geliştirecek uyarı araçları

 • Tahtadan harf ve sayılar
 • Mıknatıslı harf ve sayılar
 • Zımpara kağıdından pazen kaplı tahtaya yapışabilecek harf ve sayılar
 • Harf ve sayıları içeren lastik mühürler e- Üzerine basit sözcüklerin yazılacağı
 • Büyük karton fişler
 • Çeşitli eklemeli bulmacalar
 • Dominolar
 • Tamamlama, karşılaştırma oyunları
 • Kara tahta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top