Close

Aşermeye sebep olabilecek 6 durum

Aşermek, bir anne adayı için kaçınılmaz bir durumdur. Hatta öyle bir durum ki, eğer bir anne adayı istediği yiyeceği yiyemezse çocuğun eksik doğacağının söylenilmesi ya da yediği yiyeceğe göre bebeklerin hal ve durumlarıyla ilgili çıkarımlar yapılması, bu durumu babalar için de oldukça önemli kılmaktadır. Peki, tüm bu inançlar sahip olan anne-baba adayları, aşermenin ne olduğunu, neden olduğunu ve neyi gösterebileceğini öğrenmek ister misiniz?

Aşermek nedir?

Aşermek, normalde tüketmediği bir yiyeceği ya da maddeyi çok fazla isteme durumu olarak adlandırılabilir. Genellikle ilk 3-4 ay gibi bir sürede karşılaşılan bir durumken, aynı zamanda doğum sonuna kadar da sürebilir.

Aşermek konusunda en ilginç durumlardan biri sadece yiyecek değil bazı maddelere kaşı duyulan aşırı istektir. Buna pika adı verilir. Anne adayları, kil, kömür, kül, sabun ya da toprak gibi maddeleri aşerebilir. Bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aşermeye sebep olan durumlar nelerdir?

Aşerme durumu, aşerme süresi ve aşerilen yiyecekler, her bir anne adayına göre farklılık göstermektedir. Fakat aşerilen yiyeceklerle ve aşermenin sebepleriyle ilgili bazı ihtimaller de yok değil.

  • Aşerdiğiniz yiyecek o anda vücudunuzda eksik olan vitamini ya da minerali de gösteriyor olabilir.
  • Önceden kötü bir beslenme alışkanlığına sahipseniz, vücudunuzda eksik olan besin maddelerinden dolayı, aşerme durumunu daha çok yaşayabilirsiniz.
  • Eğer süt ürünleri aşeriyorsanız, kalsiyum ihtiyacınız olabilir.
  • eğer tuzlu ürünler aşeriyorsanız, vücudunuzdaki tuz ihtiyacını, eğer tatlı aşeriyorsanız, kalori ihtiyacını ya da B vitamini eksikliğini gösteriyor olabilir.
  • Hamilelikte yaşanan hormonal değişimlerin, aşermeyi tetiklediği düşünülmektedir. Çünkü hormonal değişimler tat ve duyu organlarını etkilemektedir. Bu durum adet dönemi ile benzerlik taşımaktadır. Adet döneminde yaşanan hormonal değişimler yeme isteğimizi artırmaktadır. Bununla beraber, hamilelikte yaşanan aşerme durumlarında da aynı durum söz konusu olabilir.
  • Bu değişimler dışında yaşanan duygusal durumlar da aşermeyi etkileyen durumlar arasındadır. Daha çok ilgi bekleyen, şiddet gören, yeterli sevgi- saygı hissetmeyen anne adaylarında aşerme durumunun, psikolojik temelli olduğu söyleniyor.
scroll to top