Close

Pozitif Psikolojinin Anlamı

 

Pozitif psikolojinin tanımlaması pek çok kaynakta kişilerin ve grupların uygun olarak işlev görmesine yardım eden ve kişilerin, grupların, kurumların gelişimine katkı sağlayan durum ve koşullara yönelik bir çalışma olarak geçer. İsminden de anlaşılacağı gibi pozitif psikoloji, bireylerin yapacağı işleri teşvik etmeyi, insan gelişimindeki faktörleri incelemeyi amaçlar. Bir anlamda da pozitif psikoloji pozitif düşünmeyi yani yapacağınız herhangi bir işte veya yaşadığınız herhangi bir olay da, ileriye dönük atacağınız adımlarda olumsuz düşünmemenizi pozitif düşünerek olumlu sonuçlara ulaşmanızı sağlar. 

1990 yıllarının sonunda başlayan pozitif psikoloji akımı kısa zamanda her alanda yayılmıştır. Pozitif psikoloji akımı hayatın her alanında ekonomi, eğitim, yönetim, sağlık bakım, kamu sağlığı, nörobilim liderlik ve diğer birçok alanda hızla etkili olmuştur. Pozitif psikoloji insan hareketlerinde teşvik edici bir tutum sergiler. Pozitif psikolojinin insana bakış açısı ise insan potansiyelini daha fazla taktir etmeye yöneliktir. İnsan yeteneklerini motive ederek daha iyi olabileceğini böylece bireyin hem kendisine hem de topluma daha yararlı olacağı düşünülmüştür.

Pozitif Psikoloji Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi

Pozitif psikoloji düşüncesi ilk olarak 1990 yıllarının sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Amerikan Psikoloji Derneği başkanı olan Martin Seligman’ın psikolojiye yeni bir soluk getirdiği bu düşünce biçimi; “insanların doğru olan yönleriyle ilgilenmeye” ve “onları geliştirmeye yönelik bir düşünceyi savunur. 1998 yılında ortaya çıkan bu düşünce 200 yıllarda ise insana özgü olan güç erdemlerini bilimsel olarak inceleyen bir düşünce yapısına ulaşmıştır. Bu düşünce sistemine göre psikologlar dikkatlerini daha çok sağlıklı bireye yöneltmeyi amaçlar ve patolojik birey fikrinden çıkarlar.

Bu düşünce biçimi; cesaret, umut, istek ve yetenek gibi güçlü yetkinliklerin geliştirebileceğini bu durumda aklın hastalıklarının önleneceğini savunur. İyilik hali kavramı bu zamanlarda ortaya çıkmış ve pozitif psikolojinin kökenini oluşturmuştur. Daha sonra yapılan araştırmalarla pozitif psikoloji ideal insan işleyişinin bilimsel olarak incelenmesi tanımı yapılır. 

Bu düşünce işleyişine göre pozitif ögelerin insanı negatiften kurtardığı inancı hakimdir. Bazı psikologlar ise pozitif psikolojiyi insan gelişimine katkı sunan kişilik özellikleri olarak tanımlarlar.

Pozitif Psikolojinin Önemi 

Psikologlar ve psikoloji bilimi genel olarak ruh sağlığı bozuklukları ve anormal insan davranışlarıyla da ilgilenir. Pozitif psikoloji kavramı ortaya çıkmadan önce insanların potansiyellerini anlama konusunda ya da bireylerin olumlu özelliklerini ortaya çıkarması konusunda hiçbir çalışma araştırma yapılamamıştır. Bu bakımdan pozitif psikoloji hem akıl hastaları için hem de bireyler için bu konuları inceleme altına almış ve insan işleyişinin önemini vurgulamıştır. İnsan düşüncesini, yeteneğini ve kişilik gelişimini mercek altına alan bu düşünce sistemi insanlık açısından büyük yarar sağlamıştır. Bu düşünce yapısı sayesinde toplum içindeki bireyler teşvik edilerek gelişimlerine katkı sunulmuştur.

Pozitif psikoloji bireylerin daha mutlu olmalarını amaçlar ve bu yönde adım atar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top