Close

Spiritüel Pratikler: Günlük Hayata Entegrasyon Teknikleri

Beautiful seascape.

Beautiful seascape.

Spiritüel Pratikler: Günlük Hayata Entegrasyon Teknikleri

Spiritüel dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olup ruhsal ve tinsel anlamını taşır. Kısaca tanımda ise tam karşılığı ruhçuluk anlamına gelir. Ruhu huzura kavuşturmak, iç dünya ile tamamı ile barışık olma ve bu düşünce biçimi ile negatiflikten arınarak pozitifliği kabullenme ve özümseme yoludur. Latince kökende ruh anlamı taşıyan spiritus sözcüğünden türeyen kavram bir diğer adı ile öte alemcilik olarak da tanımlanır. Spiritüel pratikler ve günlük hayatta kullanım süreci olarak birçok farklı yöntem bulunur. Enerji çalışmaları, nefes egzersizleri, mantralar ile sistemli biçimde ruha müdahale edilerek bir tedavi, arınma sürecini kapsar. 

Spiritüel Yaşam Tarzı Nedir? 

İnsanın mevcut bedeni ve varlığının karşıtı olarak ruhun varoluşunu kabul eden bu düşünce yapısı Tinselcilik kavramı ile açıklanır. Bu düşünce etrafında birleşen kişiler farklı noktalarda ayrımlar yaşayabilir. Mantra ve afirmasyonlar kısmında farklı yöntemlerden yararlanarak ruha müdahale tercih edebilir. Ancak yaşam tarzı noktasında mutlaka ortak paydada buluşulur. Spiritüel yaşam tarzına baktığımızda ruhsal duygu ve durumlara yönelerek kişi kendi yaşamında ruhsal bir yola çıkar. Spiritüel yaşam tarzında öğrenme süreci süreğendir, öğrenim hiçbir zaman için tamamlanmaz. Affetme ve hoşgörü pratikleri ile birlikte günlük yaşam içerisinde kişi kendisinin ve çevresindekilerin koçluğunu yaparak süreci ilerletir. Birçok farklı deneyim ile beraber günlük hayat içerisinde öğrenimler sürerek ilerler. Her insan genel anlamda Spiritüel bir enerji ile dünyaya gelir. Ancak zaman içerisinde dünyadaki sistem ile birlikte bu ruhsal yakınlık azalır ve kişi farkındalığını kaybetmeye başlar. Bu sürecin sonunda da ruhsal kapılar kapanır. Ruhsal farkındalık için ilk aşama kişi kendini dinlemeye başlamalıdır. Kendi doğrularını, yanlışlarını, hayatta verdiği kararları hataları kabul etmeli ve en önemlisi her şey için kendisini affetmelidir. Bunun ardından düşünce yoğunluğu pozitife çevirerek devam eder ve evrene sürekli olarak pozitif enerji gönderimi başlar. Spiritüel farkındalığın başlaması ile birlikte kişi egolardan arınmalıdır, bencil tavırların bu yaşam biçiminde yeri bulunmaz. Kaygı, endişe, panik gibi düşünceler yerine odak noktası huzura geçer ve meditasyonlar ile birlikte Spiritüel bir uyanış başlar ve artık bu yaşam tarzı günlük hayata entegrasyon ile devam eder. 

Spiritüel Yaşamda Mantralar Nelerdir? Mantra’nın Faydaları Nelerdir?
Spiritüel Yaşamda Mantralar Nelerdir? Mantra’nın Faydaları Nelerdir?

Spiritüel Yaşamda Mantralar Nelerdir? Mantra’nın Faydaları Nelerdir?

Spiritüel yaşam tarzı hayat içerisinde yer alan birçok rutini değiştirir. Hayata bakış tarzı, hayattan beklenti, günlük yaşamda ki iletişim ve ilişkiler dâhil birçok konu pozitif bir değişime uğrar. Bunların sürekli kılınması ve ruhsal dünyada ki hareketlilik için mantralar geliştirilmiştir. Bu mantraların uygulaması ile beraber günlük hayatta Spiritüel büyüme başlar ve gelişim gösterir. Mantra genel anlamı ile çeşitli meditasyonlar sırasında kelimeler ve cümleler ile yapılan olumlamadır. Belirli telkinler ile ruha dokunan bir şifadır ve bu tekrarlar ile beraber ruhta şifalanma süreci başlar. Meditasyon günlük rutini içerisinde Mantranın faydaları nelerdir görelim. 

  • Mantra meditasyonlar sırasında hem fiziki hem ruhsal hem de zihinsel olarak arınmanın başlangıcıdır. 
  • Dengeleyici ve yatıştırıcı bir rolü vardır.
  • Kişide içsel huzurun başlangıcını simgeler.
  • Uzun süreli meditasyon süreci ile birlikte hafızada güçlenme görülür. 
  • Psikolojik birçok rahatsızlığın gerilemesinde etkendir. 
  • Mindfulness günlük hayatta kullanımı ile anın tadını çıkarma, anda kalma sağlanır.
  • Bilinçaltında yatan ve farkında olunmayan olumsuz durumların dışarı çıkarak temizlenmesini ve bir detoks etkisi göstermesini sağlar. 
  • Bilinç bulanıklığı gibi durumlarda zihnin berraklaşmasını ve net düşünmeyi sunar. 
  • Kişide dikkat dağınıklığı gibi sorunlar var ise bununla beraber dikkat süresi artar.

Spiritüel Pratikleri Günlük Yaşama Entegre Etmenin Yolları 

Günlük yaşantı içerisinde Spiritüel bir yaşam oluşturmanın ilk adımı içsel yolculuğa çıkılan yolculuk olacaktır. Günlük ritüeller ve törenler ile birlikte bilinçli nefes teknikleri, yazı çalışmaları bu yolculukta içsel özümseme için fayda sağlar. İlk olarak dış dünyada yaşanan kaos, kavga, yok etme, savaş gibi durumlardan arınmak adına bu dönemde içsel bir yolculuk için adım atılmalı ve iç huzurun sağlanması gerekir. İlk aşama olan sakinleşme sağlandıktan sonra derin bir nefes egzersizinin ardından merkeze dönme adımına geçilir. Dış dünyayı bırakarak içe dönme sağlanır. Ardından bir kalem ve kağıt alınarak kendi öz eleştirisi yapılır. Kişi kendisini dışarıdan bir gözlemci gibi gözlemleyerek kendini tanımlar ve yazar. Görselleştirme ve vizyon panoları ile de bu yazım süreci desteklenebilir. Bu yazım süreci aynı zamanda güven teslimiyetini sağlayarak kişinin iç huzurunun sağlanmasını temin eder. Kalp alanında büyük bir şükran duygusu ortaya çıkar. Bu sayede empati ve bağlantı pratikleri ile de devamlılık sağlanır. 

Zihinsel Temizlik ve Negatif Düşünceler ile Başa Çıkma Nasıl Sağlanır?

Zihinsel temizlik ve negatif düşüncelerle başa çıkma günlük yaşantıda her bireyin zorlandığı konular arasında yer alır. Spiritüel pratikler de tam olarak bu temizliği ve negatif düşünceleri ortadan kaldırır. Bu sayede daha berrak bir zihin daha pozitif bir yaşam alanı oluşturulur. Günlük günlük kayıt tutma bu sürecin ilk adımlarından biri olsa da en önemli noktalardan birisi doğa ile bağlantı kurma pratiği dir. Ne yazık ki metropol yaşam kişilerin hayatında bu bağlantıyı koparan en önemli faktörlerden birisidir. Günlük yaşantı da doğa ile iç içe olmak ve bu bağlantıyı yakalamak kişinin ruhunu şifalandıran önemli bir değerdir. Ancak günlük yaşantının koşuşturması, iş yaşamı, stres, trafik, gürültü gibi sorunlar kişinin ruhunda zedelenmelere yol açar ve kişinin iç huzuru bozularak negatif bir düşünce balonu oluşur. Spiritüel uygulamalar da burada devreye girer. Yoğun stres akışını bozmak ve zihin temizliği için belirli mantralardan yararlanarak süreç başlatılır. 

Spiritüel Mentorluk ve Koçluk
Spiritüel Mentorluk ve Koçluk

Spiritüel Mentorluk ve Koçluk

Spiritüel mentorluk ve koçluk eğitimleri son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır. Normal koçluk eğitimi ile paralel şekilde ilerleyen bir yöntemdir. Koçluk genel anlamda yaşamı iyileştirmek ve pozitif yönde düzenlemek amaçlıdır. Spiritüel kitaplar ve okumalar ile beraber kişi ruhsal bir koçluk hizmeti sunar. Program öncesinde koçluk sunacağı kişi için meditasyon günlük rutini oluşturulur. Bu süreci koç ve öğrenci sürekli irtibat halinde başlatır. Hedef belirleme ve manifestasyon lar ile birlikte kişiye sunulan destek arttırılır. Enerji için olayın kaynağına inilerek yaşamsal bir açılım sağlanır. İnsanın anlam arayış süreci içerisinde koçluk hizmeti alan kişiye yol gösterilir, gelişim ve dönüşüme katkı sağlar. Koçluk hizmeti tamamlansa dahi Gratitude (şükran) alıştırmalarına devam etmek Spiritüel süreçte kişiye kendi desteğini sağlama noktasında fayda verir. Yaratıcı ifade pratikleri (resim, yazı, dans vb.) etkinlikler koçluk alan kişinin süreci daha iyi yönetmesi noktasında destek sağlayacaktır. Bu sürece kendini kişi ne kadar çabuk dahil eder ve özümserse enerji değişimi ve içsel huzur o kadar kolay sağlanır. Bu sürece adapte olma aşamasında kişi direnç gösterir ve mevcut ritüellere uyum sağlamaz ise kişide değişim ve gelişim o kadar zor ve sancılı olacaktır. Bu sebeple koçluk hizmeti almadan önce dahi kişi kendisini bu sürece uyumlayarak devam etmelidir.

scroll to top