Close

Hiperaktivite bir bozukluk mudur?

Çocuğunuz hareket etmeden duramıyor, uğraştığı şeyden hemen sıkılıyor, ellerini ve ayaklarını hareket ettirmeden yapamıyor, nedeni yokken sağa sola koşturuyorsa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sorunu yaşıyor olabilir! Hiperaktif çocuklar için zaman kaybedilmeden uzman yardımı alınarak tedavi yöntemlerine başvurulmalı.

Hiperaktivite nedir?

Yerinde sakin kalamayan, oldukça hareketli ve acele davranan; diğer çocuklara kıyasla hareketleri aşırılık içeren durum olarak ifade edilebilir. Hiperaktivite dürtüsel bir bozukluktur. Çocuğun öğrenmesine mani olabilecek davranışlarla dikkatini toplayamadığı biyolojik ve kalıtımsal neden gösteren beyin fonksiyonlarından kaynaklanır. Öğrenme güçlüğü olmamakla birlikte hiperaktivite, kendini daha anne karnında gösterebilmektedir. Sıkça hareket eden, ultrason görsellerinde bile hareketlenen bebek, dünyaya geldikten sonra da zor yatıştırabilir davranışlar sergiler.

Okul öncesi dönemde ayırtedilebilirliği zor olan bu durum ilkokul döneminde öğrenme sürecinin artışı ile çocukta belirtilerini göstermeye başlar. Çocuğun ödev ve sorumluluklarından hemen sıkılması, ders dinlerken oturduğu yerde kalamaması, kurallara riayet edememesi gibi öncüllerle kendisini gösterir. Yetişkin hale geldiklerinde odaklanma ve karar almada güçlük, organizasyon bozuklukları ile öne çıkar.

Hiperaktivitenin tedavisi

Tanısı için özellikle bir test yapılmamaktır. Ancak tanıya yardımcı olacak nörolojik ve nöropsikiyatrik testler uygulanabilmektedir. Tanıya göre doktorunuz çocuğun ebeveyn ve öğretmenlerinden iş birliği isteyebilir. Erken tanı durumunda da erken eğitsel tedavi ile olumlu sonuç alınabilmektedir. Tedavi yöntemleri arasında özel eğitim, ilaç tedavisi, aile danışmanlığı, davranış değiştirme programları uygulanabilir. Uygulanacak davranışsal terapiyle doğru şekildeki davranışın çocuğa katılması amaçlanır. Tedavi yöntemi doktorunuz tarafından, çocuğunuz için en uygunu olacak şekilde belirlenir.

Ebeveynler hiperaktif çocuklarına nasıl davranmalı?

Çocuğun öğretmenleri, ailesi ve doktorun iş birliği içinde olması tedavinin ön şartıdır. Onun için günlük bir plan oluşturabilirsiniz Böylece yapacağı her aktivitenin daima belli saatlerde olması sağlanacaktır.

Aşırı kalabalık ortamlara çocuğunuzu sokmamaya gayret gösterin. Uyaranın çok olduğu yerlerde kendisini rahatsız hissedebilir.

Çocuğa yaklaşımda tatlı dil kullanarak onu olumlu davranışları için ödüllendirmeniz, hediye vermeniz olumlu davranışını desteleyecek ve sürekliliğini arttıracaktır

Çocuğa koyduğunuz kurallarda kararlı olmaya özen gösterin.

Çocuğunuzun hareketlerine cevap vererek ne yaptığının bilincinde olmasını ve sizin de bunu fark ettiğinizi gösterin.

Olumsuz davranışları ve yapamadığı şeyler için cezalandırmak yerine olumlu davranışlarına dikkat çekin.

Çocuğunuza karşı hoşgörülü ve sabırlı davranın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top