Close

Bağlanma Stilleri ve İlişkilerdeki Bağlanma Çeşitleri

Valentines Day at home. Romantic relationship quality time. Couple slow day spent indoors, drinking

Valentines Day at home. Romantic relationship quality time. Couple slow day spent indoors, drinking

İnsan ilişkileri, hayatımızdaki en önemli unsurlardan biridir. Sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz, kim olduğumuzu ve nasıl hissettiğimizi şekillendirir. Sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz, bize duygusal, fiziksel ve maddi destek sağlar. Zor zamanlarda bize destek olurlar ve mutluluğumuzu paylaşırlar. Sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz, kendimizi ifade etmemize yardımcı olur. Onlarla paylaştığımız düşünceler ve duygular, kim olduğumuzu ve ne istediğimizi anlamamıza yardımcı olur. İnsan ilişkileri, hayatımızda önemli bir rol oynar. Sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi güçlendirmek, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için önemlidir. Bağlanma, iki kişi arasında kurulan özel ve duygusal bağdır. İlişkileri daha güçlü ve dayanıklı hale getirir. Bağlanan kişiler, birbirlerine daha yakın hisseder ve birbirlerine daha fazla güvenir. Kişiler, birbirlerini daha iyi anlar ve anlaşırlar. Bu da iletişimi kolaylaştırır ve çatışmaları azaltır. Birbirlerine duygusal ve fiziksel destek sağlarlar. Bu, zor zamanlarda özellikle önemlidir. Kişiler, birbirlerinin varlığından mutluluk ve tatmin duyarlar. Bu, ilişkileri daha anlamlı ve tatmin edici hale getirir. Temel unsurları birçok açıdan değişkenlik gösterebilir. Birbirinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlayabilmek. Birbirinin sözlerine ve eylemlerine güvenebilmek. Birbiriyle fiziksel ve duygusal olarak yakınlık kurabilmek. Birbirinin farklılıklarına saygı duyabilmek. Bunlar haricinde sıkıntı çeken ve tam güven sağlayamayan bağlanma stilleri de mevcuttur. Kaçıngan bağlanma, tam anlamıyla kendini ifade etmekten ve teslim olmaktan kaçınmaktır. Kaygılı bağlanma, karşısındakine olan güveni tam anlamıyla sağlayamamıştır. Düzensiz bağlanma, sürekli değişken durumlarda ve ruh halinde bulunmaktır. Artı ve eksi yanları olsa da doğru olan şu şekilde olmalıdır. Birbirinize düzenli olarak vakit ayırmak, ilişkinizi güçlendirmenin en iyi yollarından biridir. Birbirinize ilgi göstermek, birbirinizi daha iyi tanımanıza ve daha yakın hissetmenize yardımcı olur. Zor zamanlarda birbirinize destek olmak, ilişkinizi güçlendirir. Birbirinize karşı dürüst olmak, güveni ve yakınlığı artırır. İlişkilerde, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için önemlidir. Bağlanan kişiler, daha mutlu, daha tatmin olmuş ve daha sağlıklı olurlar.

The family relationships
The family relationships

Bağlanma Nedir?

Bağlanma, iki kişi arasında kurulan özel ve duygusal bağdır. Bu bağ, genellikle yakın ilişkilerde görülür, ancak aile üyeleri, arkadaşlar ve hatta evcil hayvanlar arasında da kurulabilir. Karşılıklı ilgi, güven ve yakınlık duygularına dayanır. Çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyunca gelişir. Çocukluktaki olan deneyimleri, yetişkinlikteki ilişkileri şekillendirebilir. Birbirini tanımaya ve anlamaya ilgi duymak. Birbirinin sözlerine ve eylemlerine güvenmek. Fiziksel ve duygusal olarak yakınlık kurmak. Birbirinin farklılıklarına saygı duymak. Farklı şekillerde ifade edilebilir. Sarılmak, dokunmak, el ele tutuşmak. Birbirini dinlemek, iltifat etmek, destek olmak. Birbirinin ihtiyaçlarını karşılamak, yardım etmek, birlikte vakit geçirmek. Güvensiz bağlanma:Kişinin ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve güvende hissetmediği bir ortamda gelişir. Kaçınmacı bağlanma: Bu tür, kişinin ihtiyaçlarının karşılanmadığı veya reddedilme korkusu yaşadığı bir ortamda gelişir. Kaçıngan bağlanma özellikleri, yakın ilişkilerden kaçınırlar veya bu ilişkilerde mesafeli olurlar. Kaygılı bağlanma nedir sorusunun cevabı ise; Kişinin ihtiyaçlarının karşılanamayacağı veya terk edileceği korkusu yaşadığı bir ortamda gelişir. Bu kişiler, ilişkilerinde güvensizlik ve kıskançlık duyguları yaşarlar. Karışık olan: Bu tür, yukarıdaki türlerinin bir kombinasyonunu içerir. Bu kişiler, ilişkilerinde tutarsız davranışlar sergileyebilirle. Bu sorunlar, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Sorunları yaşayan kişiler, ilişkilerde güvensizlik, kıskançlık, öfke ve depresyon gibi duygular yaşayabilir. Çözmek için terapi ve danışmanlık faydalı olabilir. Kaçıngan, bir kişinin yakın ilişkilerden kaçındığı bir stilidir. Bu tarz kişiler, başkalarına güvenmekte ve yakınlık kurmakta zorlanır. Bu kişiler, genellikle kendi kendine yeterli ve bağımsız olduklarını düşünür. Ancak, yakın ilişkiler kuramadıkları için yalnızlık ve izolasyon hissedebilir. Genellikle çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimlerden kaynaklanır. Ebeveynleri tarafından ihmal edilmiş, reddedilmiş veya eleştirilmiş kişilerde riski daha yüksektir.

Bağlanma Çeşitleri

Bağlanma ilişkilerde en temel unsurdur. Bazen sorunlu bazen sorunsuz şekilde gerçekleşir bu olay. Farklı farklı bağlanma çeşitleri bulunur. Güvenli olan kişiler, ilişkilerinde güven ve yakınlık duyguları yaşarlar. Kaçınmacı olan kişiler, yakın ilişkilerden kaçınırlar veya bu ilişkilerde mesafeli olurlar. Kaygılı olan kişiler, ilişkilerinde güvensizlik ve kıskançlık duyguları yaşarlar. Karışık olan kişiler, ilişkilerinde tutarsız davranışlar sergileyebilir. Bu tarz sorunlar, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Sorunları yaşayan kişiler, ilişkilerde güvensizlik, kıskançlık, öfke ve depresyon gibi duygular yaşayabilir. Güvenli bağlanma, en sağlıklı türüdür. Bu tür, kişinin ihtiyaçlarının karşılandığı ve güvende hissedildiği bir ortamda gelişir. İlişkilerinde güven ve yakınlık duyguları yaşarlar. Yakın ilişkiler kurmaktan çekinmez. Duygularını ifade etmekte rahattırlar. Başkalarına güvenir. Korkulu bağlanma, kişinin yakın ilişkilerden kaçındığı bir stilidir. Başkalarına güvenmek ve yakınlık kurmakta zorlanır. Bu kişiler, genellikle kendi kendine yeterli ve bağımsız olduklarını düşünür. Ancak, yakın ilişkiler kuramadıkları için yalnızlık ve izolasyon hissedebilir. Kaygılı bağlanma belirtileri, kişinin yakın ilişkilerde güvensizlik ve kıskançlık duyguları yaşadığı bir stilidir. Kişiler, başkalarına güvenmek ve yakınlık kurmakta oldukça zorlanır. Bu kişiler, genellikle terk edileceği veya ihtiyaçları karşılanmayacağı korkusu yaşarlar. İlişkilerde bağlanma stilleri oldukça farklılık gösterir. Doğru olanda ise belirtiler şöyle olmalıdır. Birbirlerine yakınlık ve güven duyarlar. Bu kişiler, birbirlerinin yanında kendilerini rahat ve güvende hisseder. Bu kişiler, birbirlerini üzecek veya incitecek sözlerden kaçınırlar. Zor zamanlarda birbirlerine destek olurlar. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. 

Bağlanma Modelleri

Bağlanma modelleri, kişinin ilişkileri üzerindeki etkisini anlamak için önemlidir. Örneğin, güvenli kişiler, daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmaya daha yatkındırlar. Kaçınmacı kişiler, ilişkilerde güvensizlik ve mesafeli davranışlar sergileyebilir. Kaygılı kişiler ise, ilişkilerde güvensizlik ve kıskançlık duyguları yaşayabilir. Kişinin çocukluk dönemindeki deneyimleri tarafından şekillenir. Çocukluk döneminde, bakım verenler tarafından sevgi, şefkat ve destek gören çocuklar, daha güvenli modelleri geliştirir. Bakım verenler tarafından ihmal edilen veya reddedilen çocuklar ise, daha güvensiz modelleri geliştirebilir. Yetişkinlikte bağlanma modelleri değiştirilebilir. Terapi ve danışmanlık, kişinin stilini geliştirmesine ve daha sağlıklı modelleri geliştirmesine yardımcı olabilir. Bağlanma tipleri, sağlıklı bir benlik gelişimi için gereklidir. Çocukluk döneminde güvenli çocuklar, kendilerini değerli ve sevilebilir olarak hisseder. Bu durum, çocukların sağlıklı bir benlik gelişimi için önemlidir. Çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyunca gelişir. Çocukluktaki deneyimleri, yetişkinlikteki ilişkileri şekillendirebilir. Bağlanma şekilleri, John Bowlby tarafından geliştirilen bir teoriye göre, bebeklerin ve bakım verenlerin arasındaki ilişkinin gelişimini açıklar. Bu teoriye göre, bebekler, bakım verenlerinden sevgi, şefkat ve destek gördükçe, güvenli bir bağlantı geliştirir. Bakım verenlerin den ihmal veya reddedilme gören bebekler ise, güvensiz bir bağlantı geliştirebilir. Evreleri şu şekilde gerçekleşir. Duygusal (0-6 Ay) bu evrede, bebekler, bakım verenlerin tanımaya ve onlarla duygusal bir bağ kurmaya başlarlar. Bebekler, bakım verenlerinden sevgi, şefkat ve ilgi gördükçe, bu bağ güçlenir. Ayrılık Kaygısı (6-18 Ay) bu evrede, bebekler, bakım verenlerin den ayrıldıklarında kaygı ve endişe duymaya başlarlar. Bebekler, bakım verenlerine güvendikleri takdirde, bu kaygıyı azaltabilir. Özerklik (18-36 Ay) bu evrede, bebekler, çevrelerini keşfetmeye ve bağımsız olmaya başlarlar. Ancak, yine de bakım verenlerine ihtiyaç duyarlar. Arkadaşlık (3-6 Yaş) bu evrede, bebekler, akranlarıyla arkadaşlık kurmaya başlarlar. Arkadaşları, bebeklerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ergenlik (12-18 Yaş) bu evrede, gençler, bağımsızlıklarını kazanmaya başlarlar. Ancak, yine de ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Yetişkinlik (18+ Yaş) bu evrede, yetişkinler, romantik ilişkiler kurmaya başlarlar. Yetişkinlikteki bağlanma, çocukluk dönemindeki deneyimleri tarafından şekillenir. Evreleri, her birey için farklı olabilir. Bazı bebekler, bu evreleri daha hızlı geçerken, bazıları daha yavaş ilerleyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top