Close

Bazofillerin Vücutta İşlevi

Basophil; white blood cell (leukocyte), 400X at 35mm. Human blood smear (Wrights stain). Shows large basophilic granules in the cytoplasm. They contain histamine & heparin. Also shows red blood cells and platelets.

Lökosit olarak da bilinen bazofiller bir tür beyaz kan hücresidir. Kemik iliğinde üretilirler ve vücudun çevresindeki çeşitli dokularda bulunurlar. Beyaz kan hücreleri bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve onun normal işlevine katkı sağlar. Bazofiller toplam beyaz kan hücresi sayısının yaklaşık %1’ini veya daha azını oluşturur. Bununla birlikte, bu rakam bazı hastalıklarda artabilir veya azalabilir.

Neden Bazofiller Kan Testi Yapmalı?

Bazofiller bağışıklık sisteminin bir parçası olduğundan, enfeksiyon veya iltihaplanma için iyi bir belirteçtir. Bazofiller, otoimmünite, kanser, alerjik hastalıklar ve organ reddi gibi birçok hastalık ve durumda artar. Bazofiller insan vücudunun alerjik reaksiyonlarında önemli bir faktördür. Örneğin, bazofil aktivasyon testi (BAT) gıdalara, ilaçlara ve zehirlere karşı alerjik reaksiyonları tespit etmek için kullanılır.

Bazofil sayısı içeren bir kan testi, vücudun bir bağışıklık tepkisi başlatıp başlatmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Bazofiller de enfeksiyon için bir belirteç olduğundan, iltihapla sonuçlanabilecek yaralanmaları tanımlamak için de yararlıdırlar. Bazofiller bir tür beyaz kan hücresidir. Bunlar bir çeşit granülosittir, çünkü aşağıdakiler dahil hastalıkla mücadele eden granüller içerirler:

Histamin

Heparin

Peroksidaz

Trombosit aktive edici faktör

Vücutta bir enfeksiyon meydana geldiğinde, bazofiller kemik iliğinden salınır ve enfeksiyon bölgesine gider. İçerdiği maddeler vücudun alerjenler ve iltihapla başa çıkmasına yardımcı olur. Örneğin: Bazofiller, kanın çok hızlı pıhtılaşmasını önleyen bir antikoagülan olan heparini serbest bırakır. Histamin, beyaz kan hücrelerinin ve proteinlerin serbestçe geçmesine izin vererek kılcal damarların geçirgenliğini artırır, bu da enfeksiyon bölgesinde patojenlerle etkileşime girmelerini sağlar

Bazofillerdeki Değişiklikler Sağlığı Nasıl Etkiler?

  • Bazofiller enfeksiyon veya iltihaplanma için bir belirteç olduğundan zayıflık, yorgunluk, ateş, kilo kaybı ve ağrılı eklem semptomunun bir parçası olabilir.
  • Bağışıklık sistemi zaten tehlikeye atılmışsa ve bir enfeksiyonla savaşıyorsa, öksürük ve soğuk algınlığı gibi diğer enfeksiyonlar baskınlaşabilir. 
  • Alerjiler gibi günlük yaşamınızı etkileyebilir, ancak çoğu hafiftir ve kontrol altında tutulabilir. Bununla birlikte, şiddetli reaksiyonlar nadirdir ancak bazen ortaya çıkabilirler. 
  • Bazofiller saman nezlesi, astım ve anafilaksi gibi alerjik hastalıklarda birincil efektör hücrelerdir. 
  • Bağışıklık seviyelerinizden endişe ediyorsanız, bazofil basit bir kan testi ile test edebilirsiniz.

Bazofillerin Değişmesine Ne Sebep Olabilir?

Alerjilere, vücudun belirli bir maddeyi zararlıymış gibi tanımlayan bağışıklık sistemi neden olur. Bunun arkasındaki mekanizma tam olarak bilinmemektedir, ancak alerjisi olan bireylerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bir patojen veya “zararlı” bir madde vücuda girdiğinde, bazofiller kemik iliğinden salınır. Bazofiller gıda alerjilerinde rol oynar ve anafilaksinin en yaygın nedeni gıdaya alerjik reaksiyonlardır. Anafilaksinin ortak belirtileri şunlardır:

Baygınlık veya baş dönmesi hissi

Nefes almada zorluk

Hırıltı

Hızlı nabız

Kaygı

Karışıklık

Yumuşak cilt

Çöküş ya da bilinç kaybı…

Anafilaksi hayatı tehdit eden bir durumdur ve tıbbi anlamda acil durumdur. Hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Astım dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilemektedir ve çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıktır. Bazofillerin çeşitli cilt hastalıklarında rolleri olduğu düşünülmektedir.

scroll to top