Close

Kanda Bazofil ve Bas Yüksekliği: Belirtileri, Nedenleri ve Nasıl Düşürülür?

Basophil; white blood cell (leukocyte), 400X at 35mm. Human blood smear (Wrights stain). Shows large basophilic granules in the cytoplasm. They contain histamine & heparin. Also shows red blood cells and platelets.

Kanda Baso Nedir ?


“Baso” terimi, tıbbi bir terim olan “bazofil” hücreleri ifade etmek için kısaltılmış bir terimdir. Bazofiller, beyaz kan hücrelerinin bir alt grubudur ve bağışıklık sistemi fonksiyonunda rol oynarlar. Bas nedir ?  Baso değeri nedir ? Baso nedir kan tahlili sonuçlarından bakılarak cevaplanabilecek bir sorudur.

Bazofil nedir ? Bazofiller, alerjik reaksiyonlarda ve iltihaplanmalarda önemli bir rol oynayan inflamatuar (iltihapla ilişkili) hücrelerdir. Vücudun bir enfeksiyon veya yabancı bir maddeye verdiği yanıt sırasında, bazofillerdeki granüllerde bulunan histamin gibi maddeler serbest bırakılır. Bazofil nedir tıpta bu maddeler, alerjik semptomlara ve iltihaplanmaya katkıda bulunabilir.

Bazofil sayısı nedir ? Bazofil sayısı, bir tam kan sayımı (complete blood count – CBC) testi ile ölçülür. CBC testi, bir kan örneği alınarak laboratuvar ortamında beyaz kan hücrelerinin, kırmızı kan hücrelerinin ve diğer bileşenlerin sayısını ve oranını belirlemek için yapılır. Bu test, bazofil sayısının normal aralığını belirlemek ve bazofil sayısındaki olası anormallikleri tespit etmek için kullanılır. Bazofil sayısı, bazı hastalıkların tanısında veya izlenmesinde önemli olabilir. Ancak, tek başına bir bazofil sayısı, bir teşhis koymak için yeterli değildir ve klinik bir değerlendirme gerektirir. Kanda bas nedir ? Hemogram bas nedir ? Bezofil oranı nedir ? Baso nedir kan tahlilinde etkisi nelerdir ?

 

Hemogram Bas Nedir ?

Bas kan değeri nedir sorusuna hemogramın tanımı ile başlanabilir. Hemogram testi, kanın çeşitli bileşenlerini değerlendiren bir kan testidir. Hemogramda “bas” ifadesi kullanılmaz. Bunun yerine, hemogram sonucunda raporlanan ve değerlendirilen bazı temel parametreler şunlardır:

 •   Hemoglobin (Hb) seviyesi: Hemoglobin, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirleyen bir protein olduğu için önemlidir.
 •   Kırmızı kan hücresi (eritrosit) sayısı: Kırmızı kan hücreleri, vücutta oksijen taşımakla görevli hücrelerdir.
 •   Hematokrit (Hct) seviyesi: Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin toplam kan hacmi içindeki oranını ifade eder.
 •   Beyaz kan hücresi (lökosit) sayısı: Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçası olan savunma hücreleridir.
 •   Trombosit (trombosit) sayısı: Trombositler, kan pıhtılaşmasında rol oynayan hücre parçacıklarıdır.

Bu parametrelerin yanı sıra, hemogram testi sonucunda diğer kan bileşenleri ve parametreler de raporlanabilir, örneğin ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, monosit sayısı vb. Baso nedir kan tahliline etkileri nelerdir ?

 

Bazofil oranı nedir ? Bazofil yüzdesi, bir tam kan sayımı (complete blood count – CBC) testi sonucunda elde edilen bir değerdir ve beyaz kan hücrelerinin yüzdesi olarak ifade edilir. Bazofiller, beyaz kan hücrelerinin bir alt grubudur ve bağışıklık sistemi ile ilişkilidir.

 

Baso Değeri Kaç Olmalı ?

Normalde, bazofillerin yüzdesi toplam beyaz kan hücrelerinin yüzde 0.5’inden daha azdır. Ancak bu değer laboratuvarlara ve referans aralıklarına bağlı olarak değişebilir. Bazofil yüzdesinde artış, bazı durumlarla ilişkili olabilir. Örneğin, alerjik reaksiyonlar, parazit enfeksiyonları, kronik miyeloid lösemi veya bazofilik lösemi gibi durumlar bazofil yüzdesinde artışa neden olabilir.

Bazofil yüzdesi, bir doktor tarafından klinik bir değerlendirmeyle birlikte değerlendirilir. Yalnızca bazofil yüzdesine dayanarak bir teşhis koymak mümkün değildir. Bu nedenle, herhangi bir anormallik durumunda, doktorunuza danışmanız ve uygun tanı ve tedavi süreci için detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir. Baso yüksekliği nedir ? Baso kan değeri nedir ?

 

Kanda Bas Yüksekliği

“Bazofil yüksekliği”, bir tam kan sayımı (complete blood count – CBC) testi sonucunda elde edilen bazofil hücrelerinin normalden daha yüksek bir sayıda veya yüzdesinde bir artışı ifade eder. Bazofiller, beyaz kan hücrelerinin bir alt grubudur ve bağışıklık sistemi ile ilişkilidir.

Baso yüksekliği, bazı durumların belirtisi olabilir. Baso yüksekliği sebepleri;

Alerjik reaksiyonlar: Bazofiller, alerjik reaksiyonlarda önemli bir rol oynar. Alerjenlere maruz kalındığında, bazofillerdeki granüllerde bulunan histamin gibi maddeler serbest bırakılır. Baso yüksekliği belirtileri bu, alerjik semptomlara (örneğin, kaşıntı, kızarıklık, ürtiker) neden olabilir.

Parazit enfeksiyonları: Bas yüksekliği, bazı parazit enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Parazitlerle enfekte olmuş bireylerde bazofillerin aktive olması ve sayısının artması gözlenebilir.

Kronik miyeloid lösemi: Kronik miyeloid lösemi (KML), kemik iliğinde aşırı miktarda anormal beyaz kan hücresinin üretildiği bir kanser türüdür. KML’de bazofil hücrelerin sayısında artış görülebilir.

Bazofilik lösemi: Nadir bir durum olan bazofilik lösemi, bazofil hücrelerin aşırı üretildiği ve sayısında belirgin bir artışın olduğu bir kan kanseri şeklidir.

Bas yüksekliği, diğer klinik belirtiler, semptomlar ve laboratuvar test sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bazofil yüksekliği bir doktor tarafından klinik bir değerlendirme yapılması ve gerekirse ilave testlerin yapılması önemlidir. Herhangi bir test sonucunu değerlendirmek ve tanı koymak sadece doktorun yetkisi altındadır. Baso yüksekliği nasıl düşürülür ?

 

Bazofil Yüksekliği Nasıl Düşürülür ?


Bazofil yüksekliğini düşürmek için doğrudan bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazofil yüksekliğinin altında yatan temel nedene odaklanarak ve ilgili durumu yöneterek bazofil sayısını kontrol altına almak mümkün olabilir. İşte bazofil yüksekliğini düşürmeye yardımcı olabilecek bazı genel stratejiler:

 •   Altta yatan nedene yönelik tedavi: Bazofil yüksekliğine neden olan temel nedeni belirlemek ve tedavi etmek önemlidir. Örneğin, alerjik reaksiyonlar, kronik inflamasyon veya parazit enfeksiyonları gibi durumlar tedavi edildiğinde bazofil sayısı da normal seviyelere dönebilir.
 •   İlaç tedavisi: Bazofil yüksekliği bazı durumlarda ilaçlarla yönetilebilir. Örneğin, alerjik reaksiyonlarda antihistaminik ilaçlar veya kortikosteroidler, bazofil aktivitesini ve sayısını azaltabilir.
 •   Semptomların kontrol altına alınması: Bazofil yüksekliği genellikle semptomlara (örneğin, kaşıntı, ürtiker) eşlik eder. Semptomların kontrol altına alınması, rahatsızlığı azaltabilir. Örneğin, alerjik reaksiyonlar için antihistaminikler kullanılabilir.
 •   Uzmana danışma: Bazofil yüksekliği durumunda, bir doktora danışmanız önemlidir. Doktorunuz, spesifik durumunuzu değerlendirecek ve size uygun tedavi yöntemlerini önerecektir.

Her durum farklıdır ve bazofil yüksekliği altında yatan nedene, semptomlara ve diğer faktörlere bağlı olarak tedavi yaklaşımı değişebilir. Bu nedenle, bir doktora danışarak bireysel durumunuzla ilgili uygun tedavi seçeneklerini tartışmanız önemlidir.

 

Bazofil Düşüklüğü Nedir ?


Bazofil düşüklüğü, bir tam kan sayımı (complete blood count – CBC) testi sonucunda elde edilen bazofil hücrelerinin normalden daha düşük bir sayıda veya yüzdesinde bir azalışı ifade eder. Bazofiller, beyaz kan hücrelerinin bir alt grubudur ve bağışıklık sistemi ile ilişkilidir.

Bazofil düşüklüğüne neden olan çeşitli faktörler vardır. İşte bazofil düşüklüğünün bazı olası nedenleri:

 •   İmmün yetmezlik durumları: Bazofil düşüklüğü, bağışıklık sistemiyle ilişkili immün yetmezlik durumlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu durumlar, vücudun enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savunmasını etkileyebilir.
 •   Steroid kullanımı: Uzun süreli steroid ilaçlarının kullanımı bazofil düşüklüğüne neden olabilir. Steroidler bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı etki göstererek bazofil hücrelerin sayısını azaltabilir.
 •   Miyeloproliferatif bozukluklar: Bazofil düşüklüğü, bazı miyeloproliferatif bozukluklarla ilişkili olabilir. Örneğin, miyelofibrozis, polisitemi vera ve kronik miyeloid lösemi gibi durumlar bazofil düşüklüğüne yol açabilir.
 •   Steroid kullanımı sonrası dönem: Steroidlerin kesilmesi veya azaltılması sonrasında bazofil düşüklüğü görülebilir. Bu durum, steroidlerin bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı etkisinin etkisini gösterebilir.
 •   Bazofilik lösemi: Bazofil düşüklüğü, bazofilik lösemi olarak bilinen nadir bir kan kanseri türünde görülebilir.

Bazofil düşüklüğü, diğer semptomlar, laboratuvar test sonuçları ve klinik belirtilerle birlikte değerlendirilmelidir. Bir doktor tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması ve altta yatan nedenin belirlenmesi önemlidir. Tedavi planı, bazofil düşüklüğüne yol açan temel nedenin tedavisine yönelik olabilir.

 

scroll to top