Close

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan ayında 1,6 puan azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Mart ayına göre 1,6 puan azalarak 138,6 düzeyine geldi.

Merkez Bankası verilerine göre;

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlenirken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme göre güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme göre güçlenirken, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler zayıfladı. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam etti.

Sektör sınıflamasına göre Nisan ayında, “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe bir önceki aya göre 2.4 puan azalırken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler”sektörlerinde sırasıyla 13 ve 10.1 puan arttı.

scroll to top