Close

Mch testi yaptırmak için 5 belirti

Kan tahlili yaptıran bireylerin tam kan sayımlarında ( CBC ) tahlil sonucu listesinin en başlarında bulunan MCH değeri, İngilizcesi Mean Corpuscular Hemoglobin- yani ortalama serbest hemoglobin- kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıyla elde edilmiş sağlık hakkında ipuçları veren önemli bir belirteçtir. Peki, hemoglobinin bu kadar önemli olmasını sağlayan etken nedir? Değerinin düşük veya yüksek çıkması akla hangi sağlık problemlerini getirir? Anemi nedir? Bütün cevaplar bu yazıda…

Hemoglobinler dokuların beslenmesini sağlıyor

Vücudun kan dolaşımı sisteminin en önemli elemanı olan kırmızı kan hücreleri ( RBC ) diğer adıyla eritrositler, vücuttaki tüm dokulara akciğerlerden gelen oksijeni taşımakla görevlidir. Bu görevi, yapısında bulundurdukları hemoglobinler ( Hb ) yardımıyla yaparlar. Kimyasal olarak açıklaması; hemoglobin yapısındaki heme yani demir atomlarının oksijenle yaptığı bağlar kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıyabilmelerini sağlar. Dokularda birikmiş atık gaz olan karbondioksiti ( CO2 ) ise yine kendisine bağlayarak akciğerlerden dışarı atmayı sağlayan bu hücrelerin her biri yapısında bir taneden çok daha fazla hemoglobin içerirler. Tam kan sayımları, eritrositin yapısındaki serbest hemoglobin miktarının ölçümünü sağlar.

Düşük hemoglobin değeri ne anlama gelir?

Kırmızı kan hücresinin miktarı ile içerisinde bulunan serbest hemoglobin değerinin düşük çıkması anemi yani kansızlık olarak bilinen durumu akla getirir. Anemi tek başına bir hastalık olarak kabul edilmez, kendisini ortaya çıkaran durumlar araştırılır. Örneğin mide-bağırsak hastalıkları, kanamalı hastalıklar, yetersiz beslenme sonucunda vücudun demir ve B12 vitamini eksikliği, kemik iliği problemleri (Talasemi-Akdeniz Anemisi ) , böbrek yetmezliği, hemoglobin yapı bozukluğu gibi nedenler bir süre sonra bireylerde anemi rahatsızlığı olarak kendini gösterir.

Anemi belirtileri nelerdir?

Halsizlik

Tükenmişlik, isteksizlik

Kalp çarpıntısı

Derin olmayan yüzeysel ve sık nefes alışverişi

Saç dökülmeleri gibi belirtiler anemi durumunu akla getirir.

Yüksek hemoglobin değeri ne anlama gelir?

Yüksek rakımlı şehirlerde yaşayan kişilerin vücutları havadaki oksijenden daha fazla faydalanabilmek için fazla hemoglobin üretir. Aynı şekilde sigara kişide içine çekilen oksijen miktarını düşürdüğünden vücut kendini daha fazla hemoglobin üreterek telafi etmeye çalışır. Bazen vücudun dehidre olması yani uzun süre susuz kalması bile hemoglobin değerlerinin yüksek çıkmasına sebep olabilir. Daha seyrek rastlanan ve yüksek hemoglobin değerine sebep olabilen hastalıklar da şunlardır:

Akciğer rahatsızlıkları ( Amfizem gibi )

Bazı tümörler

Kemik iliği hastalıkları ( Polisistemi rubra vera)

Bazı sporcuların-yanlış ilaç seçimiyle-kullanabildiği doping ilaçları yapısındaki eritropoetin hormonu sebebiyle vücutta daha fazla kırmızı kan hücresi üretimini teşvik eder.

scroll to top