Close

Evlilik nikah için gereken belgeler nelerdir?

Evlilik için gereken belgeler, evlenmek isteyen hemen her çift için hayati öneme sahip bir konudur. Bu belgeler ibraz edilmediği sürece yasal olarak evlenmek mümkün olmamaktadır. Bazı belgeler evlenecek tüm çiftler için zorunlu iken bazıları özel durumlarda gerekmektedir.

Evlenecek çiftlerin ibraz etmesi gereken belgeler Türk Medeni Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Evlilik için gereken belgeler, tüm vatandaşlar için kısaca nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren bir sağlık raporudur. Bunların haricinde, özel durumlar için fazladan belge gerekebilir. Nişanlanma öncesinde herhangi bir belgenin bildirilmesi gerekmezken nikah öncesi tüm bu belgelerin ilgili kuruluşlara ibraz edilmesi, evliliğin geçerliliği için şarttır.

TÜM ÇİFTLER İÇİN GEREKEN BELGELER

Evlilik için gereken belgeler içinde, tüm çiftlerin ibraz etmesi gereken belgelerin detayları da kanunda düzenlenmiştir. Buna göre, nüfus cüzdanında yer alan fotoğraf ön cepheden, sivil kıyafetlerle ve kişinin son halini yansıtacak nitelikte olmalıdır. Alın, çene ve yüzün açık olması kaydıyla başörtülü fotoğraf da kabul edilir. Evlenmek isteyen herkes için zorunlu olan diğer bir belge olan nüfus kayıt örneği e-devlet yoluyla kolayca edinilebilmektedir.

EVLİLLİK İÇİN GEREKEN SAĞLIK RAPORU

Tüm çiftler adına zorunlu olan evlilik için gereken belgelerden sonuncusu olan sağlık raporu ise sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış herhangi bir devlet hastanesi veya özel hastane tarafından verilebilir. Çiftlerden birinde evliliği etkileyecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belgeleyecek bu rapor son altı ay içinde alınmış olmalıdır.

REŞİT OLMAMA DURUMUNDA GEREKEN BELGELER

Çiftlerden birinin on sekiz yaşından küçük durumunda evlilik için gereken belgeler de değişmektedir. On sekiz yaşından küçük ve on yedi yaşından büyük olan bireylerin evlenebilmesi için yasal temsilci tarafından imzalanmış bir izin belgesi gerekmektedir. Nadir durumlarda on altı yaşını doldurmuş bireyler, hâkimin de durumu haklı bulması koşuluyla aynı şekilde evlenebilir. On altı yaşını doldurmamış biri ise herhangi bir koşulda evlenemez.

KISITLILIK HALİNDE EVLENMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

Evlilik için gereken belgeler, sağlık nedeniyle var olan herhangi bir kısıtlılık halinde de değişebilmektedir. Bu durumda, tıpkı reşit olamama halinde olduğu gibi, yasal temsilcinin imzalamış olduğu bir izin belgesi gerekmektedir. Kısıtlılığın sonradan ortadan kalması durumunda ise kısıtlılığı ortadan kalkan taraf evliliğin iptali için dava açma hakkına sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top