Close

Tek yumurta ve çift yumurta ikizleri arasındaki 6 fark

Rahim içerisinde birden fazla bebeğin aynı anda büyümesi çoğul gebelik olarak adlandırılır. Çoğul gebeliklerin büyük çoğunluğunda ikiz bebek doğumu görülür. İkiz bebekler ise tek yumurta ve çift yumurta ikizi olarak iki sınıfa ayrılır.

Dişi rahmindeki yumurtanın döllenmesi ile oluşan gebeliklerde yaklaşık %1 oranında çoğul gebelik görülür. Bu oran, ırklara ve bölgelere göre değişkenlik gösterebilir. Çoğul gebeliklerde ikiz, üçüz, dördüz gibi birden fazla bebek dünyaya gelir. En sık rastlanan ise ikiz bebeklerdir. İkiz gebeliklerin yaklaşık 1/3’ü tek yumurta, 2/3’ü ise çift yumurta ikizidir.

Tek yumurta ikizi nedir?

Tek yumurta ikizi, döllenmiş tek bir yumurtadan oluşan iki ayrı bebektir. Tek yumurta ikizi, tekil gebelikte olduğu gibi tek bir yumurtanın sperm ile döllenmesi sonucu oluşan zigot ile mümkündür. Tıpta “monozigotik” terimi ile adlandırılan bu gebelik sürecinde yumurta, döllenmeden kısa bir süre sonra ikiye ayrılır. Aynı yumurtanın iki parçası olarak büyüyen embriyolar ise tek yumurta ikizlerini oluşturur.

Çift yumurta ikizi nedir?

İki döllenmiş yumurta anlamına gelen “dizigotik” terimi ile adlandırılan çift yumurta ikizi durumu, adından da anlaşılacağı gibi iki yumurtanın döllenmesi ile ortaya çıkar. Bu gebelik, iki farklı spermin iki farklı yumurtayı aynı anda döllemesi ile başlar.  Çift yumurta ikizi olarak doğan çocukların, farklı tarihlerde doğan iki kardeşten farkı yoktur. Bu bebeklere ikiz denmesinin sebebi, aynı adet dönemi içerisin oluşup aynı anda gelişmeleridir. Çift yumurta ikizlerinin doğumu bazen aynı anda bazen de birkaç dakika arayla gerçekleşir.

Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin arasındaki farklar

  • Tek yumurta ikizleri tıpa tıp aynı olurken çift yumurta ikizlerinin benzerliği standart iki kardeş kadardır.
  • Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları birebir aynıdır, çift yumurta ikizlerinin farklıdır.
  • Tek yumurta ikizleri tek bir zigottan oluşurken çift yumurta ikizleri iki zigottan oluşur.
  • Tek yumurta ikizlerinin cinsiyeti her zaman aynı olur. Çift yumurta ikizleri ise aynı ya da farklı cinsiyette olabilir.
  • Tek yumurta ikizlerinin amnion kesesi (su kesesi) ortak ya da ayrı olabilirken çift yumurta ikizleri ayrı amnion kesesinde bulunur.

Tek yumurta ikizi gebeliğinin ihtimali her zaman aynı orandadır. Çift yumurta ikizi gebeliğinin oranı ise genetik faktörler, annenin yaşı, uygulanan tedaviler gibi faktörlerden etkilenerek artış gösterebilir.

scroll to top