Close

Gebelik süresince bu testleri ihmal etmeyin

hamilelikte yaptirmaniz gereken testler eniyikadin

İlk Muayene

Gebeliğin ilk haftalarında annenin kan değerlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple yapılması gereken ilk testlerden biri Tam Kan Sayımı (Hemogram) Testidir. Bu test yoluyla annenin kan değerleri incelenerek annede anemi olup olmadığına bakılır. Aynı zamanda anne ve babanın kan gruplarına bakılarak kan uyuşmazlığı riski durumunda önlem alınır. Bunun yanı sıra anneye Tam İdrar Tahlili ve gebelikte annede ortaya çıkabilecek tiroit rahatsızlığının tespiti için TSH hormonu testi uygulanır. Ayrıca annenin taşıyor olabileceği bulaşıcı hastalıkların ve enfeksiyonların belirlenmesi için HIV testi, Rubella,Toxoplasma ve Hepatit B tayinleri yapılır.

11-14. Haftalarda Testler

Bu haftalarda ultrason muayenesiyle bebeğin ense kalınlığı ölçülür ve 11-14 Testi olarak da geçen İkili Tarama Testi uygulanır. Bu test, bebekte bazı kromozom anomalilerinin (Down Sendromu ve Edward Sendromu) görülme riskinin araştırılması ve önlem alınması açısından önem taşımaktadır. Ancak bu testler bebekte anomali görülüp görülmeyeceğine dair kesin sonuçlar vermez.

16-20. Haftalarda Testler

  1. haftadan sonra yine bebeğin taşıyor olabileceği kromozom anomalilerinin araştırılması amacıyla üçlü tarama testi ve dörtlü tarama testi uygulanabilir. Ancak daha doğru sonuçlar için ideal olan bu testlerin 16-18 haftalarda uygulanmasıdır. Bu testlerin sonucunda risk normalden yüksek çıkarsa anneye amniyosentez uygulanması istenebilir. Amniyosentezde anneden amniyon sıvısı örneği alınıp incelenerek bebekteki genetik bozukluklar gerçeğe en yakın şekilde saptanabilir. Buna karşın amniyosentez her gebe kadına uygulanması gereken bir test değildir, sadece risk görülen durumlarda uygulanması yeterlidir.

24-28. Haftalarda Testler

Hamilelik döneminde bazı annelerde gebeliğe bağlı şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Bu sebeple 24-28. haftalar arası anne adaylarına OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi) uygulanması önerilmektedir. Glikoz tolerans testinde anneye aç veya tok karnına 50 gr glikoz yüklemesi yapılarak belirli aralıklarla kandaki şeker oranına bakılır. Bu test hem anne hem bebeğin sağlığı adına önem taşımaktadır.

35-37. Haftalarda Testler

Bu haftalar arasında tüm annelere Grup B Streptokok taraması önerilmektedir. Bu test annede bulunma olasılığı olan B grubu bakterilerinin tespitine yöneliktir. Annelerin bu bakterileri doğum sırasında bebeklerine geçirme olasılığı yüksektir bu sebeple Grup B Streptokok bakterileri taşıyan annelere antibiyotik tedavisi uygulanarak bakterilerin bebeğe bulaşmasına karşı önlem alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top