Close

Holozoik Beslenme

 

İnsanlar çoğu hayvan grubunun da beslenme biçimi olan holozoik beslenen canlıların arasındadır. Besinleri katı olarak tüketerek sindirim ile emilimi gerçekleştiren bir beslenme şeklidir. Bu beslenme türündeki canlılar, gıdaları dışarıdan hazır olarak alırlar. Bu beslenme türünde hem insanlar hem de hayvanlar yer alır. Holozoik beslenme, beslenme çeşitleri arasında heterotrof beslenme çeşidinin bir türüdür. Holozoik beslenme türüne çok benzeyen çürükçül beslenme ile karıştırılmamalıdır. Bu beslenme çeşitlerinden hem ototrof hem de heterotrof beslenme grubuna dahil olan canlılarda bulunur. Böcekçil bitki olan bitki bu grubun içindedir fakat holozoik beslenme ile bir bağlantısı yoktur.

Holozoik Canlılar Hangileri?

Holozoik canlı türünde olan canlılar gelişmiş bir yapıya sahiptir. Son derece gelişmiş olan sindirim sistemine sahip olmaları sayesinde katı besinleri öğütebilir ve devamlılıklarını sürdürebilirler. Bu aşamada insanları hayvanlardan ayıran en önemli nokta, insanların besinleri pişirerek zararlı bakterilerden uzaklaştırmak zorunda kalmasıdır. Gıdalar jeolojik bölgelere göre değişkenlik yaşasa bile insanların yediği şeylerin değişmesi holozoik beslenme biçiminin içinde oldukları gerçeğini değiştiremez. Çünkü her insanda mideye ulaşan katı gıda hazmedilerek enerjiye dönüştürülür. Her aktivite beslenme sonucunda ortaya çıkan enerji sayesinde gerçekleşir.

Holozoik Beslenen Canlıların Özellikleri

Holozoik beslenme türünü 3 ayrı kategoride inceleyebiliriz. Bunların ilki otobur beslenme yani otçul olma durumudur. Otobur beslenen canlılar, gıda olarak sadece yenilebilir bitkiler ile beslenirler. Koyun, keçi veya inek… Bunların her biri holozoik beslenme türüne dahillerdir. Bu canlı türlerinde sindirim kanalları tek besin kaynağı et olan canlılara kıyasla daha fazla uzundur. En kalabalık holozoik beslenme grubu olan otoburluk, her tip otu tüketebilen otçullar ve tek tip otçul tüketen otçullar olarak da kendi içinde sınıflandırılır. Sindirim sistemlerinin içinde selülozu sindirmekte etkili olan bakteriler bulunur. Sindirimleri çok uzun sürer.

Bir diğer holozoik beslenme çeşidi olan canlılar ise et ile beslenenler yani etobur canlılardır.. Bu beslenme biçiminde gıda tüketen canlılar karnivor olarak da adlandırılırlar. Doğal biçimlerde avlanarak, diğer canlıları yiyecek olarak kullanan canlılar etobur canlılardır. Aslan veya kurt bu gruba örnek gösterilebilir. Otobur canlılara göre sindirim mekanizmaları daha kısa biçimdedir. Parçalayıcı dişleri daha fazla gelişmiştir. Midelerinde bölme yoktur. Genellikle otçul hayvanları yiyerek ömürlerini devam ettirirler. Ve insanında içinde bulunduğu beslenme tipi olan karışık yiyiciler yani omnivor. Bu canlılar da besin kaynağı olarak hem bitkilere ve hem de hayvanlara yer verir. Bu canlılar hem otoburların hem de etoburların karışımıdır diyebiliriz. Ağızlarında hem kesici hem de öğütmeye yarayan dişler bulunur. Mideleri bölmelidir. Bağırsakları ise ne otobur kadar uzun ne de etobur kadar kısadır. Ayı, domuz, serçe gibi çeşitli hayvanları örnek olarak gösterebiliriz. Mantarlar ya da bakteriler holozoik beslenme türünün bir parçası olamazlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Leave a comment
scroll to top