Close

Okul Öncesi Oyunlar

 

Okul öncesi oyunlar çocukların bilişsel ve duygusal yeteneklerini desteklerken, onlara keyifli anlar geçirten oyunlardır. Bu oyunlar çocuklara birlikte hareket etme ve grup çalışması becerisi de kazandırır. Okul öncesi dönemde en sık oynanan oyunlar şunlardır:

1. Top Taşıma Yarışı

Kazanımlar: Sözel yönergelere uyarak ısınma hareketleri yapma, grup etkinliklerinin kurallarına uyma, kendinin ve başkalarının haklarına saygı gösterme.

Oyunun Oynanışı: Çocuklar ilk önce iki gruba ayrılır. İki başlangıç çizgisi ve birkaç metre uzağa ise iki hedef çizgisi çizilir. Çocuklar, düdük sesi sonrası avuç içlerinde topu tutarak hedefe doğru ilerler. Topu elinden düşürmeden, karşı hedef çizgisine ilk önce ulaşan çocuk 1 puan kazanır. Böylece en çok puanı alan grup oyunun galibi olur.

2. Palyaçonun Karnını Doyurma

Kazanımlar: Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atabilme ve sözel yönergelere uygun şekilde sıraya geçme.

Oyunun Oynanışı: Kalın bir mukavvaya büyük palyaço resmi yapıştırılır. Ağız kısmı kalınca çizilir ve daire şeklinde oyulur. Karton mukavvanın yüksekliği, çocukların boyuna uygun olarak ayarlanır ve çocuklar arka arkaya sıraya geçerler. Herkes sırayla elindeki topu palyaçonun ağzına doğru atmaya çalışır.

3. Köprü Altından Top Geçirme

Kazanımlar: Zemin üzerine çizilen şekillerin üzerinde durma ve nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atma.

Oyunun Oynanışı: Çocuklar halka olurlar ve ayaklarını birbirine değmeyecek şekilde açarlar. Bellerinden bükülüp ellerini dizlerine koyarlar. Bir çocuk ebe seçilir. Ebenin amacı, topu arkadaşlarının ayakları arasından dışarı doğru yuvarlayabilmektir. Halkadaki diğer çocuklar ayaklarını oynatmadan elleri ile atılan topu yakalamaya çalışırlar.

4. Mandal Takma Oyunu

Kazanımlar: Hızlı olabilme ve sırayı bekleme.

Oyunun Oynanışı: En az 30 adet mandal küçük bir sepet içerisine konur. Oyunu oynamaları için iki öğrenci seçilir ve diğer öğrenciler de izleyebilecekleri bir alana alınır. Öğretmenin başla komutuyla çocuklar birbirlerinin kıyafetlerine mandalları takmaya başlar. Sürenin bittiği uyarısının ardından oyun bitirilir. Daha sonra kıyafetteki mandallar sayılır. En fazla mandal takabilen oyunu kazanır. Tüm öğrenciler en az bir kez katılıncaya kadar oyuna devam edilir. Tercihen süre tutmak yerine müzik de çalınabilir.

5. Top Toplama Oyunu

Kazanımlar: Sözel yönergelere uymak, varlıkları renklerine göre gruplamak, bedensel koordinasyon.

Oyunun Oynanışı: Oyuna katılan çocuklar oyun oynanan alana serbest şekilde dağılır. Bir sepetin içerisine 30 kadar küçük top konur. Daha sonra bu toplar çeşitli yerlere dağıtılır. Çocukların görevi ise bu topları birer birer getirerek sepetin içine koymaktır. Eğer istenirse, oyun iki ayrı renk toplarla yine ayrı grup şeklinde de oynanabilir.

6. Denizde Dalga Var

Kazanımlar: Sözel yönergelere uygun olarak yürüme, koşma, hoplama ve zıplama.

Oyunun Oynanışı: Çocuklardan her birine bir balık adı verilir ve bir ebe seçilir. Oyun alanında istedikleri bir yerde daire çizerek yerlerini belli ederler. Ebenin sabit bir yeri olmaz. Ebe balıkların adını söyleyince adı söylenen balık, ebenin arkasına geçer ve hoplayıp zıplar. Ebe birden denizde dalga var diye bağırınca, ebenin arkasındaki balıklar bir daire kapmaya çalışır. Daire kapatmayıp açıkta kalan balık, ebe olur ve oyun yeniden başlar. 

 

scroll to top